Arbetsrätt; den anställdes trygghet

Att vara anställd i Sverige av ett svenskt bolag ger den anställde en viss säkerhet och trygghet. Saker som man många gånger tar för givet styrs av arbetsrätt. Vill man som anställd eller arbetsgivare ha en full förståelse för vad detta innebär bör man gå på seminarium i arbetsrätt. Det kan ibland vara svårt att förstå de lagar och regler som gäller, men man bör också vara väl medveten om att det ständigt sker uppdateringar inom arbetsrätt och därför är det bra att läsa på med jämna mellanrum.

I grund och botten är det arbetsrätten som reglerar arbetstid, rätt till semester och föräldraledighet. Kort sagt kan man säga att det styr förhållandet mellan arbetsgivare och anställd och ser till att ingen blir utnyttjade. Detta ger en person med anställning en trygghet och ett värde, planerar man att skaffa barn har man rätt att behålla sin tjänst, vilket bidrar till att kunna slappna av och känna en säkerhet med sin position.

Kollektivavtal är en stöttepelare för arbetsrätten

När det kommer till denna rättighet så finns det olika modeller beroende på vilket land man bor och jobbar i. I Sverige tillämpas den nordiska modellen, vilken bland annat kännetecknas av att lagar och regler inte inkluderar några lagar om minimilön. Detta beror på att man förutsätter att det på samtliga arbeten finns ett kollektivavtal som styr lönerna. Dessa löner fastställs i diskussioner mellan arbetsgivare och fackföreningar och skall ge riktlinjer på vad som är en rimlig lön för båda parter, och därmed kunna säkra upp en lön som stämmer med det arbete man utför.

Kollektivavtal innebär att en anställd har svårt att höja sin lön utöver det vanliga, vilket kan upplevas som tråkigt, men detta avtal gör också att ingen ska behöva vara orolig att denne knappt får någon lön alls.